6846465 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


6846465

6846465


در حال حاضر صنعت نفت نقش حامی و پشتوانه برای حوزه های دیگر صنعتی و اقتصادی درکشور را داشته و اهمیت آن در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری انکار ناپذیر است. از طرفی کاهش این وابستگی و توسعه صنعت و اقتصاد در حوزه های غیر وابسته به نفت جز با حمایت های بخش نفت ممکن نیست . لذا به روز رسانی و بومی سازی دانش و تکنولوژی های جاری در حوزه نفت ، فعالیت  مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ایجاد ساختارهای علمی با پشتوانه صنعت را می طلبد.
 در این راستا انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مجهز از طریق پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، برگزاری کنفرانس های علمی و همکاری مستمر با صنعت، سعی در ایفای نقش موثر در توسعه امور  زیربنایی در حیطه ی بومی سازی دانش بالادستی در صنعت نفت را دارد.
مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در انستیتو مهندسی نفت شامل آنالیز سنگ و سیال، ازدیاد برداشت، جریان سیال چندفازی ، تحقیقات ساختار حفرات، تعیین ترشوندگی و IFT و مرکز محاسبات ، علاوه بر  تامین تجهیزات برای  پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود،  در فعالیت های تحقیقاتی ، صنعتی و دانش بنیان در راستای توسعه صتعت بالادستی نفت همکاری می نمایند.


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید