1 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

1

1


سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد مهدی منتظر رحمتی

پست الکترونیک : mrahmati@ut.ac.ir

 

..................................................................................................................................................................
سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی اصغر حمیدی

پست الکترونیک : aahamidi@ut.ac.ir

 

   

 

 


 

 

 

آدرس کوتاه :