1 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

1

1


سرپرست آزمایشگاه: دکتر یدالله مرتضوی

تلفن : 02161112193

پست الکترونیک: mortazav@ut.ac.ir

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عباسعلی خدادادی

تلفن :02166967792

پست الکترونیک: khodadad@ut.ac.ir

 

 

آدرس کوتاه :