1 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

1

1


سرپرست آزمایشگاه : دکتر سهرابعلی قربانیان

تلفن : 02161112223

پست الکترونیک : ghorban@ut.ac.ir

..................................................................................................................................................................

کارشناس مرکز : مهندس مریم ندایی

تلفن : 02161112251

پست الکترونیک : mnedaei@ut.ac.ir


 


 

آدرس کوتاه :