4532753275 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

4532753275

4532753275


سرپرست آزمایشگاه: دکتر رضاییان

پست الکترونیک : rezaeian@ut.ac.ir

تلفن: 02161113062

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: دکتر پیام زاهدی
پست الکترونیک : دکتر پیام زاهدی

تلفن: 02161113062
 

  

 

آدرس کوتاه :