989 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

989

989


سرپرست آزمایشگاه: دکتر سهرابعلی قربانیان

پست الکترونیک : ghorban@ut.ac.ir

تلفن: 02161113056

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: مهندس پریسا مطلوبی

(فوق لیسانس شیمی تجزیه)               

پست الکترونیک : hbahmany@ut.ac.ir

تلفن: 02161113072
 

 

 

آدرس کوتاه :