646546513 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

646546513

646546513


سرپرست آزمایشگاه: دکتر دکتر اسماعیلی

پست الکترونیک : esmaili@ut.ac.ir

تلفن: 02161113208

..................................................................................................................................................................

سرپرست آزمایشگاه: شهرام ذوقی               

پست الکترونیک :

تلفن: 02161113208
 

 

آدرس کوتاه :