43 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

43

43


تاریخچه آزمایشگاه انتقال حرارت:


آزمایشگاه انتقال حرارت تا سال 1396 توسط سرکار خانم مهندس افسانه صدر اداره می­گردید. پس از بازنشستگی ایشان، جناب آقای دکتر هدایت عزیزپور سرپرستی آزمایشگاه انتقال حرارت را بر عهده داشته است.

دستگاه­های این آزمایشگاه از شرکت‌ Armfield انگلستان خریداری شده‌اند.

اهداف آموزشی آزمایشگاه انتقال حرارت:

دستگاه­ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می­آورد تا اصول، مفاهیم و تئوری ارائه شده در دروس انتقال حرارت یک و دو را در عمل مشاهده و تجربه نمایند. این آزمایشگاه به طور میانگین هر ساله پذیرای بیش از 100 دانشجو در رشته­ های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر می­باشد.

دستگاه­های آزمایشگاه عبارتند از :

  1. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش هدایت (خطی و شعاعی)
  2. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش جابه­ جایی (آزاد و اجباری)
  3. دستگاه بررسی انتقال حرارت به روش تشعشع
  4. بررسی انتقال حرارت در مبدل ­های گرمایی
  5. بررسی روش­های دماسنجی
  6. بررسی انتقال حرارت جوشش
  7. مخازن همزن­دار

 

زمستان 1401

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید