69 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

69

69


تاریخچه آزمایشگاه کنترل فرآیندها

این آزمایشگاه از سال 1365 شروع بکار نموده است. در آغاز با دستگاههای کنترل سطح و دبی شرکت foxbroمجهز به ابزار دقیق نیوماتیکی و دستگاههای شرکت آرمفیلد شامل ماژولهای دمای مبدل حرارتی صفحه ای ، فشار هوای در خطوط لوله و مخازن ، ارتفاع و دبی در تانک و لوله شروع بکار نموده است. در ادامه دستگاههای دست ساز مدلسازی پله ای و سینوسی اضافه شده است.

در سال 1378 آزمایشگاه به مجموعه دستگاههای شرکت plint در اشل نیمه صنعتی مجهز شده است. این مجموعه دارای یک واحد تامین هوای خشک و خنک ابزار دقیق و آب سرد و گرم اختصاصی می باشد. علاوه بر این دارای 4 ماژول کنترل ارتفاع و دبی ، کنترل دما در خطوط لوله همراه با تاخیر انتقالی با ابزار دقیق نیوماتیکی و کنترل متوالی ارتفاع و دبی وسیستم های دارای برهمکنش مجهز به ابزار دقیق الکترونیکی می باشد.

اهداف آموزشی آزمایشگاه:

آشنایی با روشهای تنظیم کنترلرهای پس خور برای کنترل دما، دبی ، فشار، ارتفاع و همچنین بکارگیری آرایشهای مختلف کنترلرها مانند متوالی و کنترل تداخلی می باشد.

 

 

 

 

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید