- پنج‌شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

برگزیدگان المپیاد دانشکده مهندسی شیمی


سال 1400

سال 1394

سال 1388

سال 1399

سال 1393

سال 1387

سال 1398

 

سال 1392

سال 1386

سال 1397

 

سال 1391

سال 1385

سال 1396

سال 1390

سال 1384

سال 1395

 

سال 1389