- سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

ارائه های سه دقیقه ای رساله دکتری


دکتر هومن ضیایی حلیمه جانی


الگوی ساخت فیلم های سه دقیقه ای