- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

ارائه های سه دقیقه ای رساله دکتری


الگوی ساخت فیلم های سه دقیقه ایوحید مرتضایی کیا


زهرا اسحقی گرجی


فاطمه گشول


عاطفه ترابی


محمد رضا شعبانی


محمدرضا فرخ نیا


صفت اله عاشوریان


نرگس بهاءلوهوره


یحیی ربانی


هومن ضیایی حلیمه جانی


غلامرضا فلاح نژاد


سارا شورنی


سیمین فرامرزی


فرشاد فرمانی


سحر وحدتی فر


نعیمه علی‌محمدی سلمانی