سیستم های چند فازی

درباره آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

گروه فرآیندهای چند فازی به منظور مطالعه، شبیه سازی و بررسی تجربی رفتار هیدرودینامیکی و سینتیکی سیستمهای چند فازی شامل راکتورهای چند فازی و توسعه فن آوریهای جدید تشکیـل می گردد. در حال حاضر چندین آزمایشگاه مرتبط با قطب در دانشکده مهندسی شیمی که رآکتورهای دو و سه فازی در آن قرار دارند وجود دارد. این راکتورها می توانند در محدوده وسیعی از دما مورد استفاده قرار گیرند، و قادر خواهند بود بسیاری از فرآیندهای موجود در صنعت را که شامل رآکتورهای بستر سیال شده هستند در مقیاس آزمایشگاهی مشابه سازی نمایند. مدلهای جدید ارائه شده در مورد عملکرد بستـرهای سیال شـده را می توان به کمـک داده های تجربی به دست آمده در این آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار داد و نیز پارامترهای مورد لزوم چنین مدلهایی را از این داده ها استخراج نمود. از موارد دیگر استفاده از این آزمایشگاه می توان به بررسی عملکرد هیدرودینامیکی و سینتیکی کاتالیزورهای جدید و تست آنها اشاره نمود.

 

روشهای اجرای برنامه

برنامه شامل محورهای پژوهشی زیر است که در آزمایشگاههای مرتبط به گروه در دانشکده مهندسی شیمی پیگیری می شود.

 • محور پژوهشی هیدرودینامیک راکتورهای بستر سیال دو فازی و سه فازی که در آزمایشگاههای سیستمهای چند فازی دانشکده مهندسی شیمی و شبیه سازی فرآیند پیگیری می شود.
 • محور شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند که در آْزمایشگاه شبیه سازی فرآیند پی گیری می شود.
 • محور تبدیلات گازی که در آزمایشگاه سیستمهای چند فازی در آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشهای شیمیایی و سیستمهای چند فازی پیگیری می شود.
 • محور احتراق گاز طبیعی که در قالب یک پروژه بین المللی با مشارکت دانشگاه قطر و دانشگاه پلی تکنیک مونترال و آزمایشگاه سیستمهای چند فازی اجرا می شود.

 

تجهیزات و لوازم موجود در آزمایشگاه

 • سنسورها و تجهیزات مرتبط
 • یک عدد سنسور فشار
 • دو عدد سنسور فشار با Amplifier  مربوط به شرکت Kistler
 • دو عدد سنسور شتاب سنج
 • دو عدد کارت Advantech
 • یک عدد میکروفن به همراه گوشی
 • یک عدد فیبر نوری
 • یک عدد میکروفن به همراه امپلیفایر
 • کارت جمع آوری داده ها
 • ترازوی دیجیتال با دقت دو رقم اعشار 

 

 •  انواع راکتورها
 • یک عدد راکتور سه فازی

 

 

ارتفاع(متر)

قطر(میلیمتر)

توزیع کننده

1

 ستون شیشه­ ای

2

100

 صفحه مشبک

 

 

 • سه عدد راکتور بستر سیال

 

 

ارتفاع(متر)

قطر(میلیمتر)

توزیع کننده

1

 ستون فلزی

2

100

  Bubble Cap 

2

 ستون شیشه­ ای

5/1

50

 صفحه مشبک

3

 ستون شیشه ­ای

2

150

 صفحه مشبک و Bubble cap

4

 ستون مستطیلی شیشه ای

1

200

 صفحه مشبک

5

 ستون بستر سیال نانو شیشه ای

70

5/2

 صفحه سینتر شده

 
 • یک عدد بستر سیال خشک کن

 

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه

1

 خشک کن

2

 دمنده

3

 سیلکون

4

 پیش گرم کن

5

 اریفیس

6

 پخش کننده هوا