خواص مواد پلیمری

درباره آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه در سال 1387 توسط دکتر سیامک مطهری تاسیس شد. از ابتدای تاسیس این آزمایشگاه با دارا بودن دستگاههایی نظیر آزمون سختی سنج دورومتر، شاخص جریان مذاب MFI، آون، آکسترودر تک مارپیچ، دستگاه پخت لاستیک، اندازه گیری دمای نرم شوندگی VICAT، تست کشش و آزمون ضربه دارای رویکردی آموزشی بوده است. اما هم اکنون با دارا بودن کادری مجرب فعالیت های پژوهشی نیز دارد.

 

دستگاه ها و تجهیزات موجود

نام دستگاه

مدل

توضیحات

Hardness

Frank

Shore A&D

MFI

نوآوران بسپار ( XNR-400A )

اندازه گیری شاخص جریان مذاب

Oven

Precision scientific co. USA

(CAT. No 68351)

حداکثر دمای عملیاتی  180درجه سانتیگراد

VICAT

Frank

اندازه گیری دمای نرم شوندگی پلیمرها

Tensile

Gotech (GT-TCS-2000)

اندازه گیری مقامت کششی، خمشی، فشاری پلیمرها

Impact test

Karl Frank GMBH

اندازه گیری مقاوت ضربه ای پلیمرها با روش های ایزود و چارپی