فرایندهای جذب سطحی

درباره آزمایشگاه

فعالیت های جاری آزمایشگاه

مطالعه و بررسی فرآیندهای جذب سطحی و تبدیل در سیستم­های ناهمگن و مدل­سازی ریاضی و بهینه­ سازی فرآیندهای مرتبط، از جمله فعالیت­های این آزمایشگاه است. برخی دیگر از فعالیت­های آزمایشگاه بر تولید مواد نانوساختار، نانوذرات و تهیه لایه­ های نازک (به عنوان کاتالیست­های هسته - پوسته و نیز ساخت غشاء) و کاربرد آنها متمرکز شده است. بررسی و مدل­سازی خواص این مواد از فعالیت­های جاری در این آزمایشگاه می­باشد.

روش تعیین خواص و ارزیابی انواع جاذب­های متخلخل، کاتالیست­های جامد و غشاها نیاز به تجهیزات و امکانات مختلفی دارد و این آزمایشگاه بر روی ساخت، نصب و راه­ اندازی این سیستم­ها متمرکز شده است.

 مدل­سازی ریاضی، شبیه­ سازی و بهینه­ سازی فرآیندهای جذب، راکتورهای ناهمگن (بستر ثابت، بستر چکان، بستر متحرک، ستون حباب، بستر سیال، دوغابی و راکتورهای غشایی) در فرآیندهای پالایش نفت و گاز، مسائل زیست محیطی، تثبیت دی اکسید کربن، تصفیه و خالص­ سازی هیدروژن و تولید محصولات با ارزش افزوده، در این آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

زمینه­ های پژوهشی

مدل­سازی ریاضی واکنش­های کاتالیستی در فرآیندهای نفت و گاز

مدل­سازی ریاضی و شبیه­ سازی فرآیندهای جذب سطحی

 ساخت مواد نانوساختار و کاربرد آنها در فرآیندهای کاتالیستی و جذب سطحی

 کاربرد دی­ اکسید کربن فوق بحرانی در آماده­ سازی مواد دارویی و نانوذرات

ساخت و کاربرد فوتوکاتالیست­ها در حوزه انرژی و محیط زیست

 غشاها و فرآیندهای خالص­ سازی هیدروژن

 

ورود به سایت آزمایشگاه