مکانیک سیالات

درباره آزمایشگاه

 

تاریخچه:

 

      ارائه درس عملی آزمایشگاه مکانیک سیالات تا سال 1381 به صورت مشترک با دانشکده مهندسی مکانیک در آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک دانشکده فنی صورت می گرفت. از آن سال به بعد با پیگیری مدام جناب آقای دکتر سید جلال الدین هاشمی  ازمایشگاه مکانیک سیالات  به صورت مستقل و بر اساس عناوین به روز شده وزارت علوم  تجهیز و به بهره برداری رسیده است.

 

دستگاههای این ازمایشگاه از شرکت های Plint & Partners  LTD., TecQuipment   انگلستان و  gunt آلمان خریداری و نصب شده اند.

 

    اهداف آموزشی :

       دستگاه­ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می­آورد تا اصول، مفاهیم و تئوری ارائه شده در دروس مکانیک سیالات یک و دو را در عمل مشاهده و تجربه نموده و تاثیر تغییرات پارامترهای موثر بر نحوه عملکرد و کارایی تجهیزات پایه­ای در صنایع مربوطه را تحلیل و ارزیابی نمایند هر ساله پذیرای بیش از 130 دانشجو در رشته­های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر می­باشد. بر همین اساس سعی شده است با توجه به موضوعات ارائه شده در دروس مکانیک سیالات و نیز ضرورت آشنایی دانشجویان با اصول کاربردی دستگاه­ها و تجهیزات مشابه در صنایع مرتبط پس از فراغت از تحصیل، آزمایش­ها طراحی و ارائه گردند.

 

 

    تجهیزات آزمایشگاه:

    ادوات دوار (Rotary Equipments):

 • پمپ سانتریفیوژ (Single Stage Centrifugal Pump )+
 • کمپرسور سانتریفیوژ  (Centrifugal Compressor )+
 • پمپ های سری و موازی(Multi-Stage Pump Trainer)+
 • پمپ دنده ای (Gear Pump Test Set)*

    ادوات غیر دوار :

 • هیدرولیک بنچ- اندازه گیری دبی جریان با استفاده از ونتوری، دیفیوزر، اریفیس،...(Flow Measurmensts)+
 • هیدرولیک بنچ – برخورد جت آب با مانع   (Water Jet Apparatus)+
 • هیدرولیک بنچ –جریان سیال داخل کانال و  پدیده پرش هیدرولیکی(Water Flow Channel)+
 • هیدرولیک بنچ – اریفیس متر (Orifice Meter)+
 • ضربه قوچ (Water Hammer Apparatus)*
 • تونل دود-  بررسی خطوط جریان (Smoke Tunel)+
 • مخازن و ستون تخلیه ( Model Reservoir and Surge Tower)*
 • مشاهده خطوط جریان (Hele-Shaw Apparatus)*

------------------------------------------------------------------------

    +: فعال          *: در حال راه اندازی