- سه‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳

کنترل فرایند

تاریخچه آزمایشگاه کنترل فرآیندها

این آزمایشگاه از سال 1365 شروع بکار نموده است. در آغاز با دستگاههای کنترل سطح و دبی شرکت foxbroمجهز به ابزار دقیق نیوماتیکی و دستگاههای شرکت آرمفیلد شامل ماژولهای دمای مبدل حرارتی صفحه ای ، فشار هوای در خطوط لوله و مخازن ، ارتفاع و دبی در تانک و لوله شروع بکار نموده است. در ادامه دستگاههای دست ساز مدلسازی پله ای و سینوسی اضافه شده است.

در سال 1378 آزمایشگاه به مجموعه دستگاههای شرکت plint در اشل نیمه صنعتی مجهز شده است. این مجموعه دارای یک واحد تامین هوای خشک و خنک ابزار دقیق و آب سرد و گرم اختصاصی می باشد. علاوه بر این دارای 4 ماژول کنترل ارتفاع و دبی ، کنترل دما در خطوط لوله همراه با تاخیر انتقالی با ابزار دقیق نیوماتیکی و کنترل متوالی ارتفاع و دبی وسیستم های دارای برهمکنش مجهز به ابزار دقیق الکترونیکی می باشد.

اهداف آموزشی آزمایشگاه:

آشنایی با روشهای تنظیم کنترلرهای پس خور برای کنترل دما، دبی ، فشار، ارتفاع و همچنین بکارگیری آرایشهای مختلف کنترلرها مانند متوالی و کنترل تداخلی می باشد.