« بازگشت

استفاده از خدمات مشمولین وظیفه به صورت امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

استفاده از خدمات مشمولین وظیفه به صورت امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران


به پیوست نامه شماره ۳۷۰۱۰۸ مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص استفاده از خدمات فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان امریه سربازی، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به اطلاع کلیه دانشجویان مشمول رسانده شود، چنانچه مایل به خدمت در سازمان مذکور می‌باشند، با مراجعه به سامانه bpms.mporg.ir/amrieh نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام فرمایند.

درخواست امریه