« بازگشت

اطلاع رسانی آدرس سامانه تیکتینگ.

اطلاع رسانی آدرس سامانه تیکتینگ.


پیرو نامه شماره ۱۲۲/۳۴۸۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با توجه به برگزاری دوره آموزشی در خصوص آشنایی و کار با سامانه تیکتینگ (sd.ut.ac.ir) و راه اندازی سامانه مذکور به عنوان سامانه یکپارچه پاسخگویی به درخواست های آموزشی متقاضیان در این دانشگاه به استحضار می رساند، طی بررسی و گزارش ارسال شده مرکز فناوری های اطلاعات دانشگاه، که نشان از عدم فعالیت تعدادی از واحدهای آموزشی در این سامانه به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب به کاربران می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند، جهت جلوگیری از افزایش مراجعات حضوری و همچنین افزایش عملکرد و بهره وری درخصوص انجام خدمات آموزشی غیر حضوری به دانشجویان و دانش آموختگان گرامی،  آدرس سامانه تیکتینگ به همراه QRcod (کیوآرکد) به نحو مقتضی در سایت دانشکدگان/ دانشکده و پردیس های مربوط درج و در داخل واحدها نیز اطلاع رسانی شفاف جهت بهره برداری دانشجویان و همکاران گرامی از سامانه مذکور به عمل آورده شود.

لینک سامانه تیکتینگ دانشگاه