« بازگشت

فراخوان جذب نیرو برای دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران

فراخوان جذب نیرو برای دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران


انجمن آموزش مهندسی ایران برای تکمیل نیروی اداری خود، درصدد جذب نیروی فعال و علاقه مند خانم با مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد برای فعالیت به صورت تمام وقت در محل دبیرخانه انجمن است. حقوق و مزایا طبق قوانین وزارت کار خواهد بود. متقاضیان می توانند از طریق این فرم، درخواست خود را ارسال نمایند. متقاضی باید ساکن تهران باشد و داشتن معرف نیز الزامی است.

 

دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران