« بازگشت

مدیران گروه‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی و نفت

مدیران گروه‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی و نفت


مدیران گروه‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی و نفت

 

نام استاد شماره تماس ایمیل
 آقای دکتر امید توکلی (مدیر محترم گرایش‌های: زیست‌فناوری، داروسازی و محیط‌زیست) : 2187  otavakoli@ut.ac.ir
 آقای دکتر قدرت‌اله هاشمی‌مطلق (مدیر محترم گرایش پلیمر) : 2856  ghmotlagh@ut.ac.ir
 آقای دکتر رضا ضرغامی (مدیر محترم گرایش طراحی فرآیند و نانو) : 3067   rzarghami@ut.ac.ir
 آقای دکتر محمد امامی‌نیری (مدیر محترم گرایش نفت و گاز) : 4727  emami.m@ut.ac.ir

 

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی

اول شهریورماه 1401