1

1


معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها با جذب بودجه ها و طرحهای پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت و شرکت پتروشیمی شکل گرفته است. عمده فعالیتهای پژوهشی این آزمایشگاه تبدیل گاز و نفت می باشد و یکی از مجهزترین این نوع آزمایشگاه در سطح دانشگاههای دنیا می باشد. این آزمایشگاه با استفاده از حمایتهای وزارت نفت و موسسات تابعه، وزارت صنایع و سایر موسسات و وزارت خانه ها در قالب انجام طرحهای پژوهشی شکل گرفته و در حال حاضر به یکی از آزمایشگاههای نسبتا مجهز در نوع خود تبدیل شده است.

زمینه های پژوهشی

  1. سنتز، شناسائی و بررسی فعالیت مواد نانو ساختار در کاربردهای الف- کاتالیست های واکنش های تبدیلات گازی در حوزۀ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ب- کاتالیست ها و فوتوکاتالیست های واکنش های رفع آلاینده های زیست محیطی، ج- سنسورهای تشخیص آلاینده های گازی و گازهای قابل اشتعال، د- بیوسنسورها
  2. استفاده از راکتورهای پلاسمائی الف- واکنش های تبدیلات گازی، ب- واکنش های رفع آلاینده های زیست محیطی، ج- عامل دار کردن سطوح مواد نانوساختار برای کاربردهای متنوع
  3. توسعه مواد نانوساختار برای استفاده در مخازن هیدروکربوری با هدف ازدیاد برداشت
  4. توسعه مواد نانوساختار برای جذب و تخریب آلاینده ها
  5. اصلاح و مهندسی و لایه نشانی مواد متخلخل با استفاده از تکنیک های CVD و ALD  برای کاربردهای  کاتالیستی، فوتوکاتالیستی و غشائی

 

همچنین آزمایشگاه مجهز به دستگاههای آنالیز برخط از جمله گاز کروماتوگرافها و با بالاترین قابلیت انعطاف برای انجام  طرحهای پژوهشی مختلف، یک دستگاه TPD/TPR/TPO و دستگاه BET برای تعیین مشخصات کاتالیستها، دستگاه FTIR با امکان DRIFTS برای بررسی سینتیک و مکانیزم واکنشها و تعیین مشخصات کاتالیست در حین انجام واکنش، دستگاه GC-MS و نیز یک دستگاه مولد ولتاژ بالا و فرکانس بالا جهت انجام آزمایشهای تبدیل گاز به مایعات نفتی می باشد. همچنین دستگاههای تکمیلی تحت فشار و … در حال خرید می باشد. در این آزمایشگاه تعداد 5 طرح پژوهشی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و تزهای دکتری بطور همزمان در حال اجرا می باشد.

        6. آزمایشگاه تحقیقاتی نفت

آزمایشگاه نفت این دانشکده سابقه بیش از 50 ساله دارد که با بهترین دستگاههای آنالیز نفت بر طبق استانداردهای ASTM تجهیزشده و هم اکنون در حال نوسازی دستگاهها و تجهیزات می باشد. این آزمایشگاه با برجسته ترین اساتید با سابقه در زمینه فرآیندهای نفت و گاز به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشغول می باشد.