« بازگشت

ابلاغ آیین نامه همیار دانشجویی سازمان اموردانشجویان وزارت علوم در سال 1401

ابلاغ آیین نامه همیار دانشجویی سازمان اموردانشجویان وزارت علوم در سال 1401


پیرو نامه شماره ۹۱۰۸۹۸۱ مدیرکل محترم دانشجویی دانشگاه و با عنایت به ابلاغ شیوه‌نامه جدید همیاردانشجو از سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ الزامیست پرداخت مبلغ حمایتی همیار دانشجو دانشگاه بر اساس این دستورالعمل و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن (۶-۰۹-۱۴۰۱) انجام پذیرد. مراتب جهت استحضار و اقدام براساس توضیحات ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمنداست جهت معرفی دانشجویان مدنظر و تکمیل فرم‌های مربوطه به موارد زیر توجه فرمایید.
لازم به توضیح است؛ پیرو نامه شماره ۹۱۰۸۹۸۱ مدیرکل محترم دانشجویی دانشگاه؛ ابلاغیه آئین نامه همیار دانشجوی عادی و تخصصی (کاردات) مصوب ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ دانشگاه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل وزارت عتف (۱۴۰۱/۰۹/۰۶)؛ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

همیار دانشجو

۱. به استناد ماده ۷ شیوه نامه همیار دانشجو تاریخ شروع و خاتمه ارائه همیار دانشجو ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است و براین اساس لازم است در ابتدای هر دوره نسبت به تهیه و تنظیم فرم درخواست همیار دانشجو اقدام و نسخه تکمیل شده مربوط به معاونت دانشجویی در ابتدای همان نیمسال به این معاونت ارسال گردد. لازم به ذکر است پرداخت‌ها براساس فرم درخواست ارسالی انجام خواهد شد.

۲. مهلت ارسال فرم فعالیت هرماه، تا پایان هفته دوم ماه بعد و از طریق اتوماسیون اداری خواهد بود و عواقب ناشی از تأخیر در ارسال این فرم متوجه دانشکده مربوطه خواهد بود.

۳. از بکارگیری دانشجویان فارغ‌التحصیل، غیر دانشکدگان فنی، حذف ترم، وقفه تحصیلی، مرخصی تحصیلی، فرصت مطالعاتی و دانشجویان فنی شاغل به تحصیل که مشغول به کاردانشجویی می‌باشند، جدا خودداری گردد و این معاونت در قبال محاسبه و پرداخت مبلغ حمایتی همیار دانشجو به این افراد تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

۴. به استناد ماده ۵ شیوه نامه همیار دانشجو سقف استفاده از همیار دانشجو برای هر دانشجو ۱۰۰ ساعت در هر ماه می باشد. در صورتیکه معرفی شده یا معرفی شدگان در بیش از یک واحد مشغول به کار بوده باشند، ساعت کار ماهیانه متناسب با درخواست واحدها متقاضی و تا سقف ۱۰۰ ساعت محاسبه و درج می‌گردد.

۵. در انتخاب و بکارگیری دانشجویان متقاضی همیاردانشجو برابر مفاد شیوه نامه فوق اقدام گردد و در صورت عدم رعایت مفاد، این معاونت در قبال محاسبه و پرداخت مبلغ حمایتی همیار دانشجو به این افراد تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. لازم به توضیح است حداقل میانگین نمرات درسی دانشجویان متقاضی همیار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱۴ و مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری حرفه‌ای و تخصصی ۱۵ می باشد.

۶. بهره‌گیری از توان و همیاری دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری، فناوری (واحدهای فناوری، مراکز رشد، پارک‌های علمی و فناوری) و رفاهی دانشکدگان می باشد و براساس تبصره ماده ۲ شیوه نامه همیار دانشجو، دستیار پژوهشی و دستیار آموزشی اساتید، همیار دانشجو محسوب نمی‌شود.

۷. مبلغ حمایتی همیار دانشجو از محل اعتبارات اختصاصی واحدهای متقاضی و ذینفع براساس جدول ذیل قابل پرداخت است.

مبلغ حمایتی همیار دانشجو (تا پایان سال ۱۴۰۱)
مقطع تحصیلی دانشجو کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مبلغ حمایتی همیار دانشجو به ازای هر ساعت فعالیت (به ریال) ۱۸۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰


۸. پرداخت مبلغ حمایتی از ابتدای آذر ۱۴۰۱ انجام می‌پذیرید.

۹. از آنجاییکه مبلغ همیاری دانشجویان متاهل ۱/۵ برابر رقم پایه درنظر گرفته شده به ازای هر ساعت فعالیت در هر مقطع تحصیلی افزایش می‌یابد لازم است دانشجویان متاهل نسبت به ثبت اطلاعات تاهل خود در سامانه آموزشی اقدام نمایند در غیر اینصورت این معاونت در قبال محاسبه و پرداخت مبلغ افزایشی به این افراد تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

‌‌‌پیوست ۱= شیوه نامه همیار دانشجو مصوب وزارت علوم

فرم فعالیت همیاردانشجو (آذر تا پایان سال) 1401

فرم درخواست همیار دانشجو