کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص اخذ دروس اختیاری

اطلاعیه آموزش دانشکده در خصوص اخذ دروس اختیاری


بسمه تعالی

پیرو سوال برخی دانشجویان،به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی می رساند اخذ دروس اختیاری زیر یا عناوین مشابه به عنوان درس اختیاری مورد تایید دانشکده نبوده و در تطبیق واحد تایید نخواهد شد. البته شرایط اخذ این دروس در نیمسالهای آتی در دستور کار شورای آموزشی قرار دارد و بعد از تصویب شورا اطلاع رسانی خواهد شد.

مبانی کار آفرینی

مهارت های زندگی

کلیات حقوق شهروندی

تاریخ ایران

سواد مالی و اقتصادی

شناخت محیط زیست

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

 

 

                                                                   آموزش دانشکده مهندسی شیمی