« بازگشت

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1402- 1401

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1402- 1401


به پیوست دو برگ اطلاعیه حذف اضطراری نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت استحضار و ابلاغ به دانشجویان محترم آن دانشکده ارسال می‌گردد.

اطلاعیه حذف اضطراری