« بازگشت

اطلاعیه دانشجویان متقاضی میهمانی / مقطع کارشناسی

اطلاعیه دانشجویان متقاضی میهمانی / مقطع کارشناسی


 

به اطلاع دانشجویان میهمان تکدرس می رساند:
  • پذیرش دانشجویان فقط از دانشگاه روزانه تا سقف 8 واحد درسی در صورت داشتن ظرفیت و رعایت مقررات آموزشی می باشد.

 

مراحل درخواست تکدرس میهمانی:

 

  1. ارائه درخواست از دانشگاه مبداء و تحویل به دانشکده مربوطه جهت اعلام نظر تا حداکثر تاریخ 20/7/1400 مورد بررسی قرار می گیرد(درج شماره موبایل در درخواست ها الزامی است).
  2. در صورت موافقت دانشکده مربوطه پیگیری از کارشناس دانشکده جهت اضافه شدن نام دانشجو در سامانه ایلرن
  3. پس از 2 روز اداری از اعلام موافقت دانشکده با شماره 61114202 سرکار خانم نظری جهت ادامه کار تماس حاصل شود.
  4. پس از معرفی و ارسال برگ شهریه به حسابداری با شماره 61112241 تماس گرفته و شهریه پرداخت گردد.
  5. اعلام موافقت به دانشگاه مبداء از طریق اداره آموزش پردیس انجام خواهد شد و نیازی به پیگیری دانشجو نمی باشد.
  6. پس از اتمام امتحانات پایان ترم و اعلام نمرات مکاتبه با دانشگاه مبداء از طریق اداره آموزش پردیس انجام خواهد شد.

 

 اداره آموزش  و تحصیلات تکمیلی
 پردیس دانشکده های فنی