« بازگشت

اطلاعیه شماره 5 کارآموزی تابستان 1402: تمدید نوبت سوم

اطلاعیه شماره 5 کارآموزی تابستان 1402: تمدید نوبت سوم


پیرو درخواست معاونت محترم آموزشی دانشکدگان فنی مبنی بر تمدید سامانه کاروژه تا تاریخ ۱۵/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ به استحضار می‌رساند، دسترسی جهت اقدام برای فعالیت‌های فرآیند کارآموزی مرتبط با دانشجویان (بارگذاری گزارش)، شرکت‌ها (ارزشیابی کارفرما)، و اساتید راهنما (ثبت و تأیید نمره نهایی) از روز چهارشنبه تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ تا پایان روز دوشنبه تاریخ ۱۵/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ تمدید می‌شود. مستدعی است در خصوص اطلاع رسانی شایسته به اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی به نحو مقتضی اقدام فرمائید.