« بازگشت

اعلام بازه زمانی آزمون تکدرس ( معرفی به استاد ) دانشکده معارف و اندیشه اسلامی نیمسال 4021

اعلام بازه زمانی آزمون تکدرس ( معرفی به استاد ) دانشکده معارف و اندیشه اسلامی نیمسال 4021


ا‌‌‌‌حتراما در ارتباط با نامه شماره ۲۳۵۹۳۸/‏۲۴‬ مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ معاون محترم علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، بدین وسیله به استحضار می‌رساند بازه زمانی آزمون تکدرس (معرفی به استاد) دانشکده معارف و اندیشه اسلامی مربوط به نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در روز شنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ ساعت ۱۵ - ۱۳ برگزار می‌شود. لطفاً لیست اسامی واجدین شرایط را تا روز چهارشنبه مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ جهت اعلام به دانشکده معارف به این معاونت اعلام و ارسال نمائید. "ضمناً آزمون تکدرس به صورت متمرکز و همزمان در زمان اعلام شده در دانشکده معارف برگزار می‌شود لطفاً از ارجاع دانشجو خارج از زمان اعلام شده خودداری فرمایید."

منابع آزمون نیز به پیوست ارسال شده است.

آدرس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی: جنب شرقی پردیس اصلی دانشگاه تهران، خیابان قدس، کوچه شفیعی، طبقه سوم، واحد دروس عمومی

منابع آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی