« بازگشت

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 1398

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 1398


به پیوست رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۱۳۹۸ به انضمام یک برگ اطلاعیه جهت استحضار و ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

 

رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 98