« بازگشت

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از روز چهارشنبه ۱۵/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته می‌باشد. لذا، خواهشمند است دانشجویان با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، برنامه ریزی صحیحی برای تکمیل ارزشیابی داشته باشند.