کارشناسی

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه اعلام شهریه سال تحصیلی 1401- 1400 کلیه مقاطع

بخشنامه اعلام شهریه سال تحصیلی 1401- 1400 کلیه مقاطع


 جدول شهریه دانشجویان تمامی مقاطع ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران