« بازگشت

بخشنامه در خصوص دانشجویان متقاضی حذف نیمسال بدلیل ابتلاء به کرونا

بخشنامه در خصوص دانشجویان متقاضی حذف نیمسال بدلیل ابتلاء به کرونا


با سلام،
احتراماً با توجه به کثرت موارد درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات دانشجویان مقاطع مختلف با ارائه گواهی استراحت پزشکی مبنی بر ابتلاء به بیماری کرونا، به استحضار می رساند، در خصوص دانشجویانی که بدلیل ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ متقاضی حذف نیمسال می‌باشند، ضروری است علاوه بر گواهی پزشک معالج  نتیجه تست PCR نیز از آنان اخذ و به پیوست مدارک ارسال گردد. بدیهی است پس از اعلام نظر کمیسیون پزشکی دانشگاه در خصوص مدارک مذکور، لازم است این مدارک به همراه نتیجه کمیسیون پزشکی دانشگاه با فرم کمیسیون جهت تصمیم‌گیری در کمیسیون موارد خاص دانشگاه به این اداره کل ارسال گردد.