« بازگشت

تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱


پیرو نامه شماره ۸۵۰۹۸/پ/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به پیوست تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه تهران که در آن بازه ارزشیابی کلاس‌های درس و تاریخ آخرین امتحان دروس عمومی تغییر یافته است، جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان ارجمند ذیربط، دانشجویان عزیز و اقدام لازم برای اجرای دقیق آن تقدیم می‌شود.

تقویم اصلاح شده نیمسال 2-1401