« بازگشت

عدم امکان پاسخگویی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی به علت ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1403-1402

عدم امکان پاسخگویی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی به علت ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1403-1402


بدینوسیله به استحضار می‌رساند، اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی، با توجه به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی، روز یکشنبه مورخ ۲۳/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ لغایت دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ از پذیرش حضوری سایر دانشجویان معذور می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمائید هر گونه درخواست آموزشی از طریق سامانه sd.ut.ac.ir به کارشناسان این واحد ارجاع گردد.