« بازگشت

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 25/ 2/ 1403 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ضرورت تعیین استاد راهنمای رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1402 و پس از آن تا پیش از پایان نیمسال دوم تحصیلی

ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 25/ 2/ 1403 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ضرورت تعیین استاد راهنمای رساله دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1402 و پس از آن تا پیش از پایان نیمسال دوم تحصیلی


احتراماً به استحضار می رساند، در ارتباط با آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی و برابر مصوبه جلسه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۳ شورای آموزشی دانشگاه، کلیه دانشجویان ورودی نیمسال ۱-۱۴۰۲ مقطع دکتری تخصصی موظف به تعیین استاد راهنمای رساله به منظور آغاز فعالیت پژوهشی دوره تحصیلی خود حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۳ می باشند.

شایان ذکر است که مطابق تصمیمات شورای مذکور و نیز بر مبنای سیاستگزاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال ۱۴۰۲ و پس از آن، موظف به تعیین استاد راهنمای رساله خود تا پیش از اتمام نیمسال دوم تحصیلی می باشند.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق الذکر به نحو شایسته به دانشجویان ذیربط اطلاع رسانی گردد.

فرآیند انتخاب استاد راهنما از طریق سامانه جامع آموزش (پردازش تصویب موضوع) در دست اقدام است که پس از پیاده سازی در سامانه جامع،  قابل بهره برداری و انجام خواهد بود.