« بازگشت

آخرین مهلت ارجاع درخواست های حذف نیمسال کرونایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

آخرین مهلت ارجاع درخواست های حذف نیمسال کرونایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی


به استحضار می‌رساند بر اساس بخشنامه‌های اداره کل (در ارتباط نامه)، علی رغم اتمام مهلت دانشجویان جهت درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات به دلیل شرایط ناشی از کرونا با توجه به نظر سنجی اخیر در گروه معاونین محترم آموزشی دانشکدگان فنی، خواهشمند است درخواست ۱۴۹ دانشجویانی که در نیمسال مورد تقاضا دارای شرایط ذیل باشند، جهت بررسی حداکثر تا پایان تیرماه از طریق پیشخوان خدمت به این معاونت ارجاع گردد.

۱- صرفاً پایان نامه / رساله اخذ کرده باشد.

۲- در امتحان جامع شرکت نکرده باشد.

۳- تصویب موضوع رساله / پایان نامه نداشته باشد.

۴- درس نمره دار نداشته باشد.

۵- در فاصله نیمسال‌های ۹۸۲ تا ۴۰۰۲ از دو نیمسال حذف ترم کرونایی استفاده نکرده باشد.

لازم به ذکر است این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و درخواست‌هایی که پس از این تاریخ به این معاونت ارجاع گردد عیناً عودت خواهد شد.