« بازگشت

اسکان تابستان سال 1401 ارسالی از اداره کل خوابگاه ها

اسکان تابستان سال 1401 ارسالی از اداره کل خوابگاه ها


پیرونامه شماره 8786266 مدیرکل محترم امور خوابگاههای دانشگاه تهران به استحضار می رساند: «همانگونه که مستحضرید طبق تقویم آموزشی دانشگاه پایان ترم ۱۶ تیر ۱۴۰۱ می‌باشد، و اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها نیز صرفاً طبق تقویم آموزشی امکان پذیر است، لذا خواهشمند است مسئولین محترم دانشکده‌ها صرفاً بدلیل تعامل با دانشجو نسبت به معرفی آنان جهت اسکان اقدام ننمایند، فقط دانشجویانی که واجد شرایط اسکان تابستانی هستند طبق اطلاعیه‌های صادره (تصویر پیوست) درخصوص اسکان تابستانی اقدام نمایند.»