تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان ورودی ۹۷

اطلاعیه تمدید سنوات دانشجویان ورودی ۹۷


اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی سال 1397

 

کلیه دانشجویان وروی سال 1397 که تاکنون موفق به دفاع از پایان نامه خویش نشده اند می بایستی جهت ورود به نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 (4001 ) فرم تمدید سنوات ترم 7 خویش را تکمیل و از طریق استاد محترم راهنما به صورت اتوماسیونی وپس از تایید مدیر گروه محترم برای معاونت محترم آموزشی  دانشکده مهنسی شیمی تا تاریخ 6/07/1400 ارسال نمایند.لازم به ذکر است این موضوع شامل دانشجویانی ورودی 97 که یک  و یا دو ترم مرخص بدون احتساب در سنوات  و یا حذف پزشکی بدون احتساب در سنوات هم داشته اند نیز می گردد .  قابل ذکر است در صورت عدم انجام فرایند مذکور امکان دفاع برای این دسته از دانشجویان تا تاریخ 15/07/1400 و یا پس از آن  امکان پذیر نمی باشد.