« بازگشت

اطلاعیه ثبت نام نیم سال اول سال تحصیلی 1403 - 1402کلیه مقاطع تحصیلی

اطلاعیه ثبت نام نیم سال اول سال تحصیلی 1403 - 1402کلیه مقاطع تحصیلی


 اطلاعیه ثبت نام نیم سال اول سال تحصیلی1403-1402

دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و  کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 1402/06/04  لغایت  ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 1402/06/1 به آدرسhttp://ems2.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش  اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  1402/07/01

 

(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

در صورت عدم پرداخت شهریه نیم سال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401مجاز به انتخاب  واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1403 – 1402  نمی باشید .  خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام (روز شنبه مورخ 1402/06/04 ) هر چه سریعتر اقدام نمایید.

 

 

 اداره آموزش  و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی