« بازگشت

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 - کارشناسی -کارشناسی ارشد

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 - کارشناسی -کارشناسی ارشد


به پیوست یک برگ اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت استحضار و ابلاغ به دانشجویان محترم آن دانشکده ارسال می‌گردد.

اطلاعیه حذف اضطراری