تحصیلات تکمیلی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه مربوط به دفاع پروپوزال دکتری پس از نیمسال پنجم تحصیلی

اطلاعیه مربوط به دفاع پروپوزال دکتری پس از نیمسال پنجم تحصیلی


احتراماً به استحضار  می رساند، بر اساس اختیارات تفویض شده به دانشکده ها، مهلت دفاع از پروپوزال رساله دکتری تا پایان نیمسال پنجم تحصیل دانشجو می باشد. و در صورتیکه دانشجویان دکتری تا پایان نیمسال پنجم، موفق به دفاع از پروپوزال نشوند، ضرورت دارد که استاد راهنما، درخواست تمدید مهلت برای نیمسال های بعدی را از طریق اتوماسیون با ذکر دلایل و مستندات تأخیر، جهت اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص به آموزش دانشکده ارسال نماید. بدیهی است که صدور مجوز دفاع پروپوزال بعد از نیمسال پنجم بدون رأی کمیسیون موارد خاص دانشگاه میسرنمی باشد. ضمنا موارد مرخصی یا حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد