« بازگشت

اطلاغ رسانی در خصوص بورس مدرسه تابستانی دانشگاه شانگهای چین

اطلاغ رسانی در خصوص بورس مدرسه تابستانی دانشگاه شانگهای چین


به پیوست متن ایمیل ارسالی از سوی دانشگاه شانگهای چین در خصوص ارائه بورس تحصیلی (دو نوع) به دانشچویان دانشگاه تهران برای شرکت در مدرسه تابستانی این دانشگاه جهت استحضار تقدیم حضور می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید به شکل مناسب در سطح دانشکده اطلاع رسانی شود

متن ایمیل ارسالی از سوی دانشگاه شانگهای چین