« بازگشت

اعلام نظر در خصوص بورسیه دانشجویان در نیروی هوافضای سپاه

اعلام نظر در خصوص بورسیه دانشجویان در نیروی هوافضای سپاه


احتراماً، به پیوست نامه شماره ۹۵۲۷۰۱۳ مورخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ مدیر عامل محترم بنیاد حامیان دانشگاه تهران به انضمام ‬ نامه‬ شماره‬ ۷۴۶/‏۱/‏۱۰/‏ ه / ‏ط‬ فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه، در خصوص جذب دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و بورسیه دانشجویان، جهت استحضار و اعلام نظر ارسال می‌گردد. خواهشمنداست دستور فرمایند نظرات خود را تا تاریخ 1402/06/10 به این مدیریت اعلام نمایند.

پیوست 1

پیوست 1

پیوست 1