« بازگشت

برگزاری یازدهمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری یازدهمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید بهشتی


احتراماٌ،  نامه شماره ۱۳۱۰/‏۲۱۰/‏ ص‬ مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ آن دانشگاه جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به دانشجویان ارسال می‌گردد.