« بازگشت

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 02-01دانشکدگان فنی

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 02-01دانشکدگان فنی


احتراماً، به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکدگان، در نیمسال دوم تحصیلی ۰۲-۰۱، از روز شنبه مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ ‬ لغایت روز جمعه مورخ 19/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

برای دستیاران آموزشی (دانشجویانی که به عنوان حل تمرین مشغول به کار می‌باشند) لازم است در سامانه جامع آموزش از منوی استاد-اطلاعات استاد-وضعیت استخدامی برای شخص بر اساس مقطع تحصیلی تعریف شود که شامل دو حالت دانشجوی ارشد ناپیوسته حل تمرین و دانشجوی دکتری حل تمرین است.

سپس مراحل زیر برای دروس حل تمرین انجام شود:

- در قسمت درس - دروس ترمی - ارائه درس - جزئیات ارائه اساتید، نام استاد مربوطه را وارد کنید.

- در قسمت منوی کاربر ارزشیابی و ثبت آرا اساتید، اساتید گروه‌های درسی برای ارزشیابی وارد شده انتخاب شود، وضعیت انتخاب: انتخاب نشده و حالت درس (عادی، نظری، عملی، نظری-عملی، معارف، آزمایشگاهی، کارگاهی) را مشخص و جستجو کرده، سپس نوع ارزشیابی (حل تمرین دروس نظری و حل تمرین دروس عملی) را انتخاب و نحوه پاسخ دهی دانشجو (اجبار در پاسخ دهی) و نوع کاربر پاسخ دهنده (دانشجو) را انتخاب کنید. سپس دکمه انتخاب کلی را کلیک کنید تا کلاس درس مربوطه برای ارزیابی انتخاب شود.