ضرورت اخذ تاییدیه و معافیت در سال تحصیلی 1400

ضرورت اخذ تاییدیه و معافیت در سال تحصیلی 1400


 پیرو نامه شماره ۱۳۱۸۶۱/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۱۶/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ مدیر کل محترم خدمات آموزشی دانشگاه تهران در خصوص ضرورت اخذ تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی کلیه دانشجویان و درج در سامانه و معافیت تحصیلی دانشجویان، خواهشمند است دستور فرمائید به دانشجویان فاقد تاییدیه و معافیت اعلام گردد در صورت عدم وصول (1) تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و (2) تأیید معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا تا آبان ماه سال ۱۴۰۰، مجاز به شرکت در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نخواهند بود. در ضمن انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ منوط به وصول مدارک فوق و ثبت در سامانه جامع آموزش دانشگاه است.

 روش ملاحظه ثبت نامه های فوق در سامانه جامع آموزش: اطلاعات جامع دانشجو - پرسنلی- نامه های مهم دانشجو است.

 

محمود شاه آبادی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی