« بازگشت

عدم پذیرش درخواست میهمانی دانشجو در نیم‌سال دوم در دانشگاه اصفهان

عدم پذیرش درخواست میهمانی دانشجو در نیم‌سال دوم در دانشگاه اصفهان


احتراماً به پیوست نامه  شماره 1400/143569   مورخ 1400/08/18  دانشگاه اصفهان در خصوص  عدم پذیرش تقاضای مهمان/ انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم  ارسال می گردد.