« بازگشت

وبینار برای دستیاران آموزشی

وبینار برای دستیاران آموزشی


به استحضار می‌رساند وبینار تجربیاتی پیرامون دستیاری آموزشی (پوستر پیوست)، برای دستیاران آموزشی دانشکده‌های فنی کاسپین و فومن و برای دستیاران آموزشی سایر دانشکده ها که امکان حضور در کارگاه حضوری ۶ اردیبهشت ماه را نداشتند، در ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا این دستیاران از برگزاری وبینار مطلع شوند.

 وبینار برای دستیاران آموزشی 23 اردیبهشت ماه