« بازگشت

کارگاه آموزشی "اصول و مبانی تصویربرداری CT, PET,SPECT"

کارگاه آموزشی "اصول و مبانی تصویربرداری CT, PET,SPECT"


احتراماً، به استناد نامه شماره ۱۴۵۶۱۹/‏د/‏۰۲ به تاریخ ۲۳/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ معاون محترم علمی و آموزشی سازمان انرژی اتمی ایران به استحضار می رساند: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در نظر دارد کارگاه آموزشی تحت عنوان اصول و مبانی تصویربرداری CT ، PET و SPECT پیش بالینی را در دی ماه سال جاری برگزار نماید. (فراخوان دوره پیوست نامه است). لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان آن دانشکدگان / ‏دانشکده / ‏پردیس / ‏مرکز / ‏مؤسسه‬ رسانده شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پست الکترونیکی به نشانی nstri.rars@aeoi.org.ir ارتباط حاصل نمایند.

پوستر کارگاه اصول و مبانی تصویربرداری