« بازگشت

سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی

سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی


دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت معنوی انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار میکند:

به اطلاع می رساند زمان برگزاری سومین کنفرانس ملی فرایند های گاز و پتروشیمی به ۵ و ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ موکول شد.در ضمن مهلت دریافت مقالات نیز تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ تمدید خواهد شد تا پژوهشگران گرامی بتوانند زمان بیشتری را جهت ارائه مقالات و ایده های خود به کنفرانس داشته باشند.


دبیرخانه سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۳۵۶ تلفن همراه: ۰۹۲۰۵۱۹۳۸۸۲

ایمیل کنفرانس: gppconf2022@um.ac.ir