اخبار کنفرانس ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ششمین همایش ملی پلیمر ایران(همپا 1400)

ششمین همایش ملی پلیمر ایران(همپا 1400)


 

انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران با همکاری دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند

                                      

ششمین همایش ملی پلیمر ایران(همپا 1400)

                                                             

با رویکرد فناورانه و ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سوی صنعتی شکوفا و دانش بنیان، را طی روزهای 5 و 6 آبان ماه 1400 در دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند برگزار می کند، پوستر همایش پیوست است.

 

آدرس دبیرخانه همایش: تبریز- شهر جدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده مهندسی پلیمر
تماس: 04133444314
سایت همایش: hampa.sut.ac.ir

ایمیل همایش:  hampa@sut.ac.ir

ششمین همایش ملی پلیمر.png